Puchmayerova ulice dolů k řece

Část Dolního Brašova, nyní Puchmayerova ulice. Rodný domek básníka a buditele Ant. Jar. uchmayera označen pamětní deskou tohoto znění: „Ze narodil se 7. ledna 1769 Antonín Jaroslav Puchmayer, básník a jeden z prvních buditelů národnosti české. Sláva památce Jeho.“

Partie ze Židovy strouhy

Partie ze Židovy strouhy, kde vrcholí krásy divoké romantiky toku Lužnice, Židova strouha, k níž víže se řada balad a pověstí, skýtá …