Právě procházíte tag

Ke Hradu

Historické názvy ulic v Týně nad Vltavou

Petra Balínková Urbanonyma v městě Týn nad Vltavou Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta Předmětem …

Malé náměstí 106

vlevo: Krámek bednářství. Sudy, džbery, květináče. vpravo: Hájek Bedřich, sběrna hub, vajec. Dřív výběrčí chodili, počítali kolik máš slepic..