Týnské stavby v publikaci – Známá neznámá: Jihočeská architektura 20. století

Materiál vzniklý při výstavě v roce 2013.

Hlavním cílem výstavy bylo upozornit širokou veřejnost na významné stavby postavené na území jižních Čech během 20. století.  Pomocí bohatého obrazového materiálu (současné a historické fotografie, archivní plány, skici) a doprovodných textů je představeno několik desítek známých i méně známých moderních staveb. Jedná se jak o stavby občanské vybavenosti a obytné budovy, které najdeme v centrech měst, tak o různé průmyslové a hospodářské stavby nacházející se spíše v okrajových částech obcí. Význam této architektury, která zahrnuje široké spektrum slohů a stylů, je prezentován nejen v souvislosti s vývojem v jižních Čechách, ale je zasazen také do kontextu celorepublikové a světové architektonické produkce.

Záměrem autorů je přiblížit tuto architekturu, která sice dotváří podobu našich měst, ale většinou kolem ní procházíme bez povšimnutí. Často strohá a přísná architektura bez ozdob na první pohled nevzbudí naši pozornost, většinou nedokážeme docenit tuto relativně mladou architekturu a u části z nás stále převažuje subjektivní pohled na stavby z dob komunismu. Přesto je nejvyšší čas začít věnovat této architektuře více pozornosti, protože tyto stavby většinou nejsou památkově chráněny a více než „klasické“ historické budovy jsou ohroženy demolicí a zanedbáváním.

Návštěvníci se mohou těšit na obrazové panely představující tematické skupiny staveb nebo na medailonky některých významných jihočeských architektů.

Publikace zahrnuje mj. tyto stavby z Týna nad Vltavou:

  • Základní škola Malá Strana
  • obchodní dům u Straků (DELTA)
  • přístavba hotelu Zlatá loď
  • záložna Tyršova ulice (spořitelna na náměstí)

Známá neznámá: Jihočeská architektura 20. století

zdroj: https://docplayer.cz/

záložní kopie: znama-neznama-jihoceska-architektura-20-stoleti_npu-cb.eu.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.