Vltavotýnský poklad z doby na přelomu středověku a novověku

Bakalářská práce

Autor: Klára Novotná

Abstract: Ve své bakalářské práci Vltavotýnský poklad z doby na přelomu středověku a novověku se zabývám doposud málo známým vltavotýnským pokladem, nalezeným roku 1970 při rekonstrukci domu “U Modré hvězdy” na náměstí jihočeského města Týna nad Vltavou. V práci se snažím objasnit, jaký je původ jednotlivých částí pokladu a také doba a místo jejich vzniku. Podrobněji popisuji historii města Týna nad Vltavou a domu, ve kterém byl poklad nalezen. Pozornost věnuji také období českých dějin, které by mohlo mít vliv na vznik pokladu. V krátkosti se zmiňuji také o osobních špercích, jež vznikaly ve stejné době jako poklad. Nakonec uvádím i další nálezy podobného druhu.

zdroj: https://docplayer.cz/16663967-Jihoceska-univerzita-v-ceskych-budejovicich-filozoficka-fakulta-ustav-dejin-umeni-bakalarska-prace-vltavotynsky-poklad-z-doby-na-prelomu-stredoveku.html

záložní kopie: vltavotynsky-poklad-z-doby-na-prelomu-stredoveku-bp-novotna.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *