Lavička u Velkého Depotu

is-0002-velky-depot-rozjimani-800

Barokní sousoší, nazývané kalvárie, nebo podle pozdější funkce tábora – vozatajských skladů – Velký Depot. Sousoší připomíná katastrofu, která se zde odehrála 21. června r. 1753, v půl sedmé ráno. Došlo ke vznícení střelného prachu ve dvou laboratořích a k obrovské explozi, při níž zahynulo více jak 80 dělostřelců a dalších 40 jich bylo vážně zraněno. Zanedlouho po nešťastné události navštívila dělostřelecké cvičiště císařovna Marie Terezie, nechala vyrobit sochy ve Vídni a převézt je na místo výbuchu. Autor trojsoší je neznámý. Některé prameny připisují autorství Ferdinandu Maxmiliánu Brokofovi (1688-1731) nebo Matyáši Bernardu Braunovi (1684-1738) , ale jak je vidět z životopisných dat, oba tito umělci již v roce 1753 nežili. Snad by se mohlo jednat o práci některého jejich žáka. Podle místní pověsti byl prý výbuch připraven jako atentát na Marii Terezii, která se cestou zdržela opravou kočáru. Pověst se však nezakládá na pravdě, císařovna navštívila Týn nad Vltavou a dělostřelecký tábor až po několika týdnech od této události.
Hlavní socha představuje Ukřižovaného Krista, kříž vyrůstá ze zeměkoule obtočené hadem. Pod zeměkoulí je sochařova představa očistce, tři výrazné tváře mezi šlehajícími plameny. Na této soše je zezadu na podstavci vytesán nesprávný letopočet 1750. Vpravo od krucifixu je socha sv. Jana, vlevo socha Panny Marie Sedmibolestné.

Cvičiště bylo založeno v roce 1709 a fungovalo až do roku 1866. Zabíralo rozlehlou plochu 110.740 čtverečních sáhů (čtvereční vídeňský sáh = 3, 597 m). Komplex celého cvičiště obsahoval bašty, ravelíny (hradby), paralely (hradební stezky) a další terénní stavby, mimo to také množství budov a skladišť. Všechny terénní úpravy byly po zániku cvičiště srovnány se zemí, dochovalo se pouze torzo tzv. „epolementu“, lapače kulí, který zlidověl do pomístního názvu Pulmont. Epolement je hliněný val chráněný z jedné strany umělým vodním příkopem. Jedná se o velmi vzácný a zajímavý pozůstatek barokní vojenské architektury. Nachází se cca 500 m SZ od sousoší, v lese za silnicí. Z pohledu od sousoší je místo dobře patrné, neboť stromy rostoucí ne epolementu výrazně převyšují okolní porost.

text převzat z tnv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *