Tympanon z Týna

Určit přesnou podobu kostela sv. Kateřiny, který se údajně nacházel v místě Vinařického náměstí, na základě dosud dostupných informací nelze a příliš nám nepomůže ani nalezený artefakt v podobě kamenného tympanonu. Ten byl původně zabudován v chodníku v blízkosti parku, u paty domu čp. 111 v ulici Ke Hradu. Dnes ho můžeme spatřit volně uložený v chrámu sv. Jakuba. Jeho původní umístění bylo důvodem domněnky, že je pozůstatkem původní architektury kostela sv. Kateřiny. Ten však byl stavěn v románském slohu, zatímco ozdobný motiv na tympanonu je gotický. Nabízejí se tedy dvě možné teorie: buď je tento architektonický prvek pozůstatkem mladší gotické přestavby kostela sv. Kateřiny, nebo byl součástí chrámu sv. Christofora, přičemž do ulice Ke Hradu byl přemístěn až druhotně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *