Tympanon z Týna

Určit přesnou podobu kostela sv. Kateřiny, který se údajně nacházel v místě Vinařického náměstí, na základě dosud dostupných informací nelze a příliš nám nepomůže ani nalezený artefakt v podobě kamenného tympanonu. Ten byl původně zabudován v chodníku v blízkosti parku, u paty domu čp. 111 v ulici Ke Hradu. Dnes ho můžeme spatřit volně uložený v chrámu sv. Jakuba. Jeho původní umístění bylo důvodem domněnky, že je pozůstatkem původní architektury kostela sv. Kateřiny. Ten však byl stavěn v románském slohu, zatímco ozdobný motiv na tympanonu je gotický. Nabízejí se tedy dvě možné teorie: buď je tento architektonický prvek pozůstatkem mladší gotické přestavby kostela sv. Kateřiny, nebo byl součástí chrámu sv. Christofora, přičemž do ulice Ke Hradu byl přemístěn až druhotně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *