Plavba posledního voru v Týně nad Vltavou dne 3. 5. 1981

Stejně jako i v několika jiných povltavských obcích, tak i v Týně nad Vltavou měli z iniciativy městského muzea svůj “poslední vor”. Pramen (vor) se započal vázat na podzim roku 1980 na vltavském břehu asi 2 km nad Týnem. Oproti běžné praxi, kdy se prameny vážou přímo ve vodě, byl tento pramen vázán na břehu a teprve až po dokončení byl spuštěn na vodu. Pramen nebyl moc velký, sestával pouze ze tří tabulí.

Na jaře 1981 byl pramen již hotov a v neděli 3. května 1981 se mohl vydat na svou nepříliš dlouhou (2 km) plavbu do Týna. Nešlo to moc rychle, jelikož Vltava nad Týnem svou dravostí zrovna nevyniká, ale v odpoledních hodinách dorazil pramen vedený zkušenými vltavskými plavci do Týna a zakotvil u parkoviště před kostelem. Celá akce se těšila velkému zájmu a pozornosti obyvatel Týna i okolí a nesla se ve svátečním duchu.

Záměrem týnského muzea bylo pramen po vytažení na břeh naimpregnovat a vystavit jako technickou památku. Bohulibý záměr se bohužel ne zcela zdařil a tak dnes (cca. 20 let po akci) není po posledním týnském pramenu ani památky – škoda.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *