Rukopisná poříční mapa Moldau Thein

Mapa z roku 1776 s názvem Moldau Charte je ve formě 41 jednotlivého mapového listu. Listy
jsou uloženy ve fondu 168, sign. C I4/1–41 v Narodním archivu v Praze. Jsou označeny Section
a pořadovým číslem příslušné sekce v chronologickém pořadí. Mapa je podepsána autorem
Josefem Ebertem, proto bývá někdy nazývána Ebertova mapa. Naskenována je s rozlišením
600 DPI. Zobrazen je úsek od soutoku Vltavy s Malší až ke staroměstskému jezu.
Podle Honse [3] však Ebertova mapa měla vzniknout až roku 1777, není tedy zcela jasné, zda
se jedná o jejího předchůdce, kopii nebo originál. Mapa je kreslena na základě geometrického
zaměření a je na ní zachycen stav řeky po dokončení vodních staveb v roce 1776.
Různá období jsou odlišena barvami. Černě jsou zakresleny stavby z období 1766–1773, z období 1774–1776 pocházejí červené stavby, zelenou barvou jsou zachyceny stavby z roku 1777
a rozestavěné stavby jsou zakresleny žlutou barvou. Mapa byla vytvořena skupinou školených
úředních zeměměřičů. Hons dále uvádí, že jejím základem byly příslušné sekční listy I. vojenského mapování, což nelze doložit, ale je to teoreticky možné, protože již v roce 1767 bylo
mapování Čech dokončeno. Lze tvrdit, že mapa má úroveň soudobé kartografie Čech a znamená určitý přelom v mapování českých řek.

Zdroj ČVUT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *