Dům U Zlatého lva

Původní goticko-renesanční dům (hostinec U Zlatého lva), poprvé doložený roku 1654 jako židovský, přestavěný v baroku a klasicismu. Dnešní podoba domu (exteriér i interiér) pochází z barokních a klasicistních přestaveb. Cenná i stodola s volutovým štítem

HISTORICKÝ VÝVOJ

Dům čp.38 v sv.části náměstí je historicky nazýván jako hostinec „U zlatého lva“ a jeho existenci lze vysledovat až do 16.století. Roku 1654 jej obýval žid Eliáš a ještě roku 1677 je grunt s 23 strychy polí nazýván „domem židovským“, v němž bydlí židé. Po roce 1681 přešel na Bartolomějě Váňu, který jej vlastnil až do roku 1698. V roce 1700 – 1719 vlastnil Martin Jirouch „pěkný dům o dvou patrech“ bez živnosti. V letech 1721 – 1727 sedí na domě sirotci Jirouchovští. Pravovárečník Hostomický kladený na tento grunt místo nich byl bezpochyby jen spoludržitelem nemovitosti. Do roku 1756 je zde uváděn Jan Püttner a po něm Jan Schmidthauer z Horního Valsee. Nedlouho potom byl dům v držení rodiny Skluzáků. V roce 1775 zde ve věku 51 let zemřel Ondřej Skluzák. Jeho dcera Anna, dědička domu se roku 1781 vdala za Ignáce Kunertha z Podsedic, který měl již od roku 1776 v domě hostinství a kupecký krám. Když roku 1810 zemřela paní Anna, vzdal se její muž Ignác Kunerth hospodářství v domě. V letech 1810 – 1815 držel dům za 1700 zlatých Jakub Kunerth s manželkou Barborou. Po krátkém pobytu Tomáše Chlupa koupil hostinec „U lva“ 28.listopadu 1815 František Veselý s manželkou Marianou za 10300 zlatých. Po smrti první ženy se oženil s Josefou Součkovou, které roku 1848 postoupil půl domu v ceně 1800 zlatých c.m. V letech 1865 – 1876 byl držitelem domu syn Františka Veselého Antonín, v letech 1876 – 1909 Antonínův bratr Karel Wesselý s manželkou Eliškou. V letech 1909 – 1925 vdova po Karlovi Eliška Wesselá, v letech 1925 – 1928 Karlova dcera Ida Wesselá od roku 1928 společně s manželem Erwinem Weyderem. V roce 1963 byla opravena fasáda bočního průčelí do Jiráskovy ulice. V roce 1969 byla vyměněna okna. V roce 2001 byly obnoveny sluneční hodiny na průčelí domu. Na místě nedochovaných hodin z období 1750 – 1800 provedl nové Jan Zeman z Českých Budějovic. V roce 2002 byla opraveny hospodářské objekty – fasáda a střechy. V roce 2003 pokračovala postupná rekonstrukce domu, především nádvorní fasády.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Památková ochrana se vztahuje na celý areál. Tato stavba tak plně odpovídá pojetí kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb. § 2, o státní památkové péči. Dům čp.38 se hlavním průčelím výrazně uplatňuje a spoluvytváří severní stranu náměstí. I v tomto domě nalézáme dvoupodlažní klenuté sklepy, které jsou typické pro všechny domy v historickém jádru města. V přízemí se vedle řady valených segmentových a hřebínkových kleneb zachoval neobvyklý trojdílný vstup z chodby do zadní místnosti (1.8) Velice zajímavé jsou dvě místnosti nad sebou v sv.části domu. Spodní, valeně klenutá se štukovým zrcadlem, jehož obdobu s malými úpravami nalézáme v patře nad ní, na plochém stropu. V rámci historického jádra také vyniká krov domu a stodoly s ležatou stolicí, která se v Týně vyskytuje jen velmi zřídka. Velkou hodnotu má také stodola s architektonicky řešeným volutovým štítem, trámovým záklopovým stropem, na rubu s mazanicí a krov sedlové střechy s ležatou stolicí. Areál měšťanského domu je velmi dobře zachovaným příkladem měšťanského domu s nezbytným hospodářským zázemím v prostředí navazujícího dvora.

STAV ZACHOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Dům se nachází v dobrém, stavebně technickém stavu. Při probíhající rekonstrukci jsou odstraňovány nedostatky a nevhodné adaptace interiéru. Nový majitel citlivě a s porozuměním postupně rekonstruuje celý dům i s přilehlými objekt.

POPIS

Nárožní dům stojí na severní straně Náměstí Míru při ústí Jiráskovy ulice, kam se obrací bočním východním průčelím.

 

zdroj: pamatkovykatalog.cz

 
TIP: klikněte na níže uvedený tag pro všechy příspěvky na toto téma

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *