Kaplička na soutoku

Hranolová boží muka s výklenky datovaná do první poloviny 18. století lze dle charakteru stavby zařadit do skupiny božích muk tzv. týnského typu, které byly stavěny v okolí Týna nad Vltavou v souvislosti s válkami o dědictví rakouské.

HISTORICKÝ VÝVOJ
Písemné doklady o vzniku božích muk nenalezeny. Boží muka jsou tradičního tvarosloví bez výraznějším architektonickým prvků, které by umožnily přesnější dataci. Obvyklý typ božích muk vznikajících v průběhu 2. poloviny 18. století a 1. poloviny 19. století. Dle charakteru stavby je lze zařadit do skupiny božích muk tzv. týnského typu, které byly stavěny v okolí Týna nad Vltavou v souvislosti s válkami o dědictví rakouské v polovině 18. století. V roce 2000 byla provedena celková oprava božích muk.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Významná lidová architektura 18. století spíše klasicizujícího typu s výraznou krajinotvornou funkcí spojená patrně s válečnými událostmi poloviny 18. století. Dochované členění stavby, zajímavé výklenky v nástavbě v podobě konchy. Typická architektura jihočeské krajiny. Památková ochrana je vztažena na celý objekt a odpovídá pojetí nemovité kulturní památky podle §2 zák.č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči.

STAV ZACHOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Dobrý, po opravě v roce 2000. Jsou patrná drobná poškození omítky povětrnostními vlivy.

POPIS
Zděná pilířková boží muka na čtvercovém půdorysu 134 x 134 cm, bez orientace. Boží muka vyrůstají na výrazně rozšířeném betonovém podstavci obdélného půdorysu s hranami zkosenými k patě božích muk. Dle starší fotodokumentace byl podstavec mohutnější, čtvercový a plnil dříve i dnes funkci zpevňovací, dříve však výrazněji zasahoval do břehu (dáno nižší úrovní hladiny před vzdutím hladiny Orlické přehrady). Vlastní boží muka vyrůstají z nízkého betonového soklu výšky 11 cm s mírně zkosenými hranami. Dřík hranolový, rozdělený nad polovinou výšky jednoduchou oblounovou římsou. Spodní, větší část dříku člení na každé straně mělké obdélné vpadliny rozměrů 123 x 56 cm, hladce omítané, bez výzdoby. Vpadliny vyplňují většinu plochy jednotlivých stěn. Horní část dříku člení menší niky obdélného půdorysu se stlačeně segmentovým ukončením. Pouze na severní straně je nika na půdorysu půlkruhová, zakončená konchou. Dřík ukončuje mohutná profilovaná korunní římsa vystupující z hmoty dříku. Římsa je trojitá, spodní 2 části zaoblené, horní obdélná. Římsa nese velmi nízkou jehlancovou oplechovanou stříšku, ukončenou vysokým železným křížem s listovým ukončením ramen, mezi rameny pásková točenice. Vpadliny ve spodní části dříku i niky v horní části dříku jsou bez výzdoby, případná malířská či sochařská výzdoba nedochována, není známa ani její podoba.

zdroj: pamatkovykatalog.cz

 
TIP: klikněte na níže uvedený tag pro všechy příspěvky na toto téma

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *