Vltavská čára – předmostí Týna nad Vltavou

Vltavská čára 1938

Pevnosti se nestavěly jen na státních hranicích. Vzhledem k předpokládané přesile německých vojsk byl připravován postupný ústup směrem na východ, v případě potřeby až do slovenských hor. Zde měly zbylé jednotky vyčkat spojenecké protiofenzívy proti nepřátelskému Německu, především zásahu smluvně vázané Francie a Sovětského svazu. Při ústupu se měla československá armáda snažit nepřítele co nejvíce zdržet a vyčerpat při co nejmenších vlastních ztrátách. K tomuto účelu měla mít připravena záložní opevněná postavení.

Z plánovaných tří vedoucích napříč republikou bylo však v roce 1938 k dispozici pouze jedno. Byla to téměř dokončená linie lehkých objektů vz. 37, která přetínala republiku od Liberce po Třeboň.

Pro posílení postavení na Vltavě byla plánována výstavba opevněných předmostí na levém břehu Vltavy v prostoru Kamýka nad Vltavou, Temešváru a Týna nad Vltavou (zde bylo menší opevněné předmostí vybudováno již v roce 1938, v plánu ale bylo další, výrazně rozsáhlejší). K jejich výstavbě by došlo pravděpodobně v roce 1939. Těžké opevnění na Vltavě nebylo plánováno.

Vltavská čára 1938

Vltavská čára – předmostí Týna nad Vltavou

(Neznašov-Bohunice-Hněvkovice)
část stavebního úseku 144

Nad Pašovicemi linie přecházela na druhý břeh a vytvářela na levém břehu malé předmostí okolo Týna nad Vltavou tvořené cca 50 objekty vz. 37. Zpátky k Vltavě se linie opět vracela až nad tímto důležitým komunikačním uzlem. Linie předmostí vedla zhruba na trase Neznašov, Bohunice, samotu “Na kohoutě” a zpět k řece se vracela v Hněvkovicích. V plánech Ředitelství obranných prací bylo ještě opevněné předmostí většího rozsahu, události v roce 1938 ale jeho realizaci zabránily.

Vltavská čára – předmostí Týna nad Vltavou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *