Historické názvy ulic v Týně nad Vltavou

Petra Balínková

Urbanonyma v městě Týn nad Vltavou

Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Předmětem práce je soupis názvů ulic v historickém jádru města, názvů přilehlých ulic, novějších městských částí a jejich ulic. Názvy ulic jsou tříděny z hlediska sociolingvistického a slovotvorného. Pozornost je věnována i honorifikačním pojmenováním ulic. Součástí práce je abecední rejstřík ulic. Cílem práce je přispět k onomastice města Týna nad Vltavou.

Historické názvy ulic – Urbanonyma v městě Týn nad Vltavou

zdroj: https://theses.cz

záložní kopie: bp-petra-balinkova-nazvy-ulic.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *