Sousoší Kalvárie

arokní sousoší Kalvárie z druhé poloviny 18. století bylo postaveno na pamět neštěstí, ke kterému došlo 20.6.1753 v muničním skladu dělostřeleckého cvičiště nad Týnem nad Vltavou. Kalvárie stojí SV směrem od města, cenný krajinotvorný prvek.

HISTORICKÝ VÝVOJ

V polovině 18.století byl u města Týna budován na rozsáhlých dominikálních a rustikálních pozemcích obce vojenský tábor, jehož úprava pokročila roku 1753 natolik, že přiměla knížete Lichtensteina a generála Dauna k zorganizování rozsáhlého cvičení za osobní účasti císařovny Marie Terezie. Přípravy na uvítání významných hostů byly velmi nákladné, středem všeho měl být velkolepý ohňostroj připravovaný ve dvou laboratořích. Ve středu před Božím Tělem, 20.června se hořlavé látky pro ohňostroj náhle vzňaly a nastal tak strašný výbuch, který rozmetal obě dílny, zabil 43 a zranil 48 lidí. Mezitím co se ranění léčili v Týně, začalo se s novými přípravami ohňostroje a 6.srpna 1753 přijela dlouho očekávaná císařovna Marie Terezie. Krátce na to zde bylo postaveno sousoší Kalvárie jako připomínka tragické události a jejich obětí. Dárce pomníku však zůstává neznámý. K dotazu krajského komisaře z Českých Budějovic ze dne 13.července 1838 oznámil arcibiskupský direktor v Týně 10.srpna 1839, že sochy jsou darem císařovny Marie Terezie zaslaným z Vídně, a proto žádal od státu jejich opravu. Dvorská kancelář však rozhodnutím z 31.července 1845 prohlásila, že věnování císařovnou nelze z archivních dokladů zjistit. Koncem 19.století byl kolem sousoší upraven jednoduchý park a za I.republiky se o toto památné místo a jeho údržbu staral Odbor Československých turistů z Týna nad Vltavou. V roce1963 bylo sousoší restaurováno – plastiky očištěny a doplněny chybějící části., zhotoveny nové svatozáře.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Památková ochrana se vztahuje na celý areál. Tato stavba tak plně odpovídá pojetí kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb. § 2, o státní památkové péči. Kvalitní barokní sousoší Kalvárie je významným krajinářským prvkem.

STAV ZACHOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Sousoší je po opravě a restaurování v roce 1994 v dobrém technickém stavu.

POPIS

Barokní sousoší Kalvárie se nalézá v místě zvaném Depot severovýchodně od Týna nad Vltavou při cestě na Tábor. Přístup vede z asfaltové silnice po polní cestě, která se asi po 500 metrech láme v pravém úhlu a pokračuje do hájku, kde je na mýtině sousoší Kalvárie. Kamenné sousoší se skládá ze tří samostatných soch postavených na architektonickém soklu, který je stejný u Panny Marie a Jana Evangelisty. Mezi bolestnou Pannou Marií a sv.Janem Evangelistou je umístěn monumentální krucifix s Ukřižovaným. Celá skupina se obrací čelní stranou k západu.

zdroj: památkový katalog

 
TIP: klikněte na níže uvedený tag pro všechy příspěvky na toto téma

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *